Agora scoort 92/100 op index voor gelijkheid VAN MANNEN EN VROUWEN IN HET BEDRIJFSLEVEN

Voor het jaar 2023 behaalt Agora een score van 92/100 op de gendergelijkheidsindex in het bedrijfsleven. In 2022 behaalde Agora een score van 98/100. Sinds 2019 is deze index een wettelijke verplichting voor alle bedrijven met meer dan 50 werknemers. Wat betekent dit getal precies?

Agora Group zet zich in voor gendergelijkheid en het terugdringen van discriminatie op de werkplek, wat zich dan ook uit in de goede score die we behaalden op deze index.

De indexscore voor Agora is berekend op basis van de volgende indicatoren:

Totaal van de berekenbare indicatoren: 78/85 punten

INDEX 2024 (op 100 punten): 92/100

Het totaal van de berekenbare indicatoren wordt omgerekend naar 100 punten op basis van proportionaliteit.